PROSJEKTER / RUS INFO

Vi støtter informasjon fra Antidoping Norge om forebyggende RUS info. Vår representant Ole Reidar Lågrinn gjør et stort arbeid sammen med Politi og Kommune. Det er tatt frem en informasjonsbrosjyre/stikke for å avdekke symptomer.

Infoen har detaljert forklaring på symptom og kva ein skal sjå etter om ein er usikker på om sonen eller dottera eller skuleeleven er påverka av rus eller dopingmiddel.


Den har vorte delt ut i samband med foreldresamlingar på skulen til 7. og 9.klassingar. På desse samlingane har organisasjonen MOT og politiet og vore til stade og informert om dei utfordringane ungdommen møter på i dag og korleis dei vaksne skal forhalde seg til dette. Den vesle gule foldaren lever i beste velgåande i dag, og er no spreidd over heile landet via Rotary-systemet. I tillegg til skulane, får ungdoms/idrettsorganisasjonar og vaktpersonell Rusinfo, som eit ledd i det førebyggande arbeidet mot rusmisbruk. 

Appellen frå Lågrinn til vaksenpersonar er:

- Vær gode førebilete

- Bry dykk om det som skjer rundt ungdommen. Alt for mange rek rundt.

- Bruk nettverket til å bistå med å passe på kvarandre sine søner/døtrer.

- Null toleranse mot narkotika er viktig.

ME MÅ HJELPE UNGDOMMANE SLIK AT DEI VEL RETT! 


Nb. Møte tidspunkt er endret til Mandager kl 20.00. Thon Hotell Hallingdal. 


Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Hallingdal
Adresse: Sundrevegen 85
Postnummer: 3570
Sted: Ål
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...