PROSJEKTER / DEAF AIDGLOBAL GRANT - PROSJEKT I KENYA
Ål Rotary står som prosjekteigar for eit samarbeidsprosjekt der òg Geilo, Gol og Nesbyen Rotaryklubbar deltek. Prosjektet er totalfinansiert med 328 000 kr gjennom tilskot på 100 000 kr frå dei fire klubbane, og midlar Ål Rotary har skaffa frå Rotary Foundation, Rotarydistriktet og andre.

Utdanningsprosjektet for døve ungdommar i Kenya skjer i samarbeid med Deaf AidGåva er det største enkelt- tilskotet Deaf Aid har fått.
20 ferske studentar vil dermed kvart år kunne starte ei IT-utdanning på bachelornivå i det afrikanske landet. Undervisninga er av døve, for døve. 

Finansieringa og planleggingsfasen er unnagjort. Alle førebuingar og innkjøp er gjort i Kenya, og på nyåret 2015 skal alt vere klart for oppstart med dei fyrste studentane.

Prosjektgruppe i Norge: Trond Kleppen (hovudansvarleg), Olaf Buseth, Odd Einar Gjerden og John Johnsen. I tillegg er det eiga prosjektgruppe under Thika Rotary i Kenya.Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Hallingdal
Adresse: Sundrevegen 85
Postnummer: 3570
Sted: Ål
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...