BEDRIFTSBESØK HJÅ REINE ELEMENT PÅ NESBYEN

Rotaryklubbane i Ål, Gol og Nesbyen besøkte måndag 8. april bedrifta Reine Element. Fabrikken var produksjonsklar våren 2023 og maskiner har kome og vil koma på plass. Bedrifta har ein produksjonskapasitet på 10 meter element i timen.

Produkta som vert produsert er vegg, tak- og golvelement, precut, takstolar og bjelkelag.
Bringo Sag & Høvleri AS, Ingar Dalen og Sundreøyne Utvikling AS eig ein tredjedel kvar av Reine Element, som leiger lokaler.Bedrifta vil bli ein av dei største elementfabrikkane i Sør-Norge. Den er òg klargjort for robotproduksjon.Den har allereie ein heilautomatisert Hundegger sag på plass i lokala, og Reine Element inneheld òg eit høvleri.Bedrifta hevdar at ferdigisolerte element reduserar svinn og avfall, gjev kortare byggjetid og mindre sjansar for fukt i konstruksjonen. 
Det vart ein lærerik og interessant kveld for Rotaryklubbane i Hallingdal med ca 40 frammøtte. 


Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Hallingdal
Adresse: Sundrevegen 85
Postnummer: 3570
Sted: Ål
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...