Styre i Ål Rotary klubb 2014 - 2015

President:                                      Olaf Buseth
Innkommende President:             Morten Runningshaugen Wikstrand .
Sekretær                                        Morten Runningshaugen Wikstrand .
Kasserer:                                       Øyvind Tveito.
Past President:                              Odd Einar Gjerden.

Powerpoint presentasjon fra inkommende President sitt møte