Velkommen til Ål Rotary Klubb

Møtested Thon Hotel Hallingdal

Tirsdager kl 20:00Thon Hotell Hallingdal på Ål som gir oss en god ramme rundt hvert eneste møte.

Overekkelse av president vervet 17.06.14.
Odd Einar Gjerden (th) overekkte kjedet og ansvaret til Olaf Buseth (tv)

(Foto: Einar Hognerud)

Neste møte:

MØTEFRI